פינוי בינוי > פינוי בינוי - הסבר כללי

תמ"א 38 תיקון 2

תמ"א 38/2 היא החידוש המשמעותי בתחום הנדל"ן בישראל כאשר תוקן חוק התכנון והבניה בפברואר 2010, ומהווה שילוב של תמ"א 38 עם פרוייקט פינוי–בינוי. לפי תמ"א 38/2 ניתן לבצע פרויקט מסוג פינוי-בינוי בסמכות הועדה המקומית, קרי, הריסת הבניין הישן הקיים שעומד בתנאי התמ"א הרגילה ונדרש בו חיזוק בפני רעידות אדמה, ובנייה במקומו של בניין חדש ומודרני לפי התקן הישראלי העדכני לעמידות מבנים בפני רעידות אדמה. התיקון גם נועד להקל על דיירים שאינם מעוניינים להתגורר בבניין בזמן הבנייה בתנאים לא נוחים.
 
הבניה נעשית על בסיס קיבולת המבנה הקיים ובתוספת קומות נוספות, הן מכוח תמ"א 38 והן מכוח תב"ע עירונית, הכוללת יתרת שטחי בניה בלתי מנוצלים, תוספות והקלות כמותיות ועוד, והכל בהתאם להוראות ההסכם שיחתם עם החברה ולניתן עפ"י אישורי הרשויות המוסכמות.
 
המחוקק מעודד את יישום תמ"א 38/2, משום ההנחה כי בניית בניין חדש עדיפה על פני חיזוק הבניין הישן הרחבת הדירות ותוספות הבנייה מעליו., או כפי שמצוין בדברי ההסבר לתיקון: "אין מחלוקת בקרב המהנדסים כי הקמת מבנה חדש תמיד עדיפה על פני חיזוק מבנה ישן".
 

ביצוע פרויקט תמ"א 38/2 מזכה את הדיירים בקבלת:
(בכפוף לקבלת אישור הרשויות המוסמכות ולהיתר הבניה שיתקבל בפועל)

 1. תוספת של שטח לכל דירה.

 2. חניה לכל דירה בחניון תת קרקעי רשומה על שמם בטאבו.

 3. אפשרות מחסן לכל דירה.

 4. מרפסת שמש מרווחת לכל דירה.

 5. מעלית מפוארת בבניין.

 6. מטבח מודרני.

 7. ריצוף גרניט פורצלן.

 8. תריסים חשמליים לפי התוכנית האדריכלית.

 9. נקודות טלפון, טלוויזיה ואינטרנט בכל חדר.

 10. חיבור חשמל תלת פאזי.

 11. דלת כניסה מעוצבת.

 12. לובי מפואר, מעוצב ומרווח.

 13. בנייה מתקדמת וחיפוי אבן.

 14. כיסוי התשלום עבור יעוץ משפטי.

 15. ערבויות ובטחונות - העמדת ערבות בנקאית בנוסח מוסכם בשווי הדירה החדשה, כתנאי למסירה הדירה הקיימת.

 

הדיירים זוכים לבניית מבנה חדש, שיפור איכות החיים ומקבלים נכס חדש ומודרני שעשוי להכפיל את שוויו !!!פינוי בינוי - התחדשות עירונית

בישראל, "מתחם פינוי-בינוי" הוא סטטוס של שטח קרקע שהוחלט לפנות את תושביו על מנת להרוס את הבניינים הקיימים ולבנות בניינים חדשים במקומם. התכנית מגדילה בדרך כלל את מספר הדירות במתחם ומייצרת בניינים גבוהים יותר.

במהלך הקמת הבניינים החדשים משדרגים ומחדשים גם את המערכות האורבניות כגון: חניה, כבישים, מדרכות, תשתיות מים, ביוב וגינות ציבוריות. תהליך פינוי בינוי מתאים באזורים בהם הבניה נמוכה ודלילה וכאשר המצב הפיסי של הבניינים ירוד. בשטחים המוכרזים כ"מתחמי פינוי- בינוי" ניתנות תוספות של זכויות בנייה והטבות מיסוי, כגון פטור מהיטל השבחה. כל אלה מעודדים התקשרות בין היזמים לדיירים במתחם.