פינוי בינוי > תהליך העבודה

התהליך מורכב משני גורמים עיקריים: תהליך תכנוני ותהליך קנייני .

 1. התהליך התכנוני (אישור) – מאפשר אישור תכנית בניין עיר (תב"ע) חדשה המגדילה בדרך כלל את מספר יחידות הדיור ומסדירה את הבנייה החדשה. תהליך זה נעשה בפיקוח העירייה וצריך לקבל אישור במוסדות התכנון, קרי הוועדה המקומית והוועדה המחוזית.
   
 2. התהליך הקנייני (ביצוע) – מאפשר קבלת דיור חלופי תמורת הדירה המתפנה.  תהליך זה מתקיים בין בעל הדירה והיזם והוא נעשה באופן פרטי ללא התערבות העירייה או מוסדות ציבוריים אחרים, בהתאם להוראות ההסכם .

במסגרת עסקת פינוי בינוי, המפנה (הדייר) מקבל דירה חדשה מרווחת וגדולה יותר מדירתו הקיימת. כמובן שגודל הדירה אשר יקבל הדייר במסגרת עסקת פינוי בינוי תמורת דירתו הישנה נקבעת במשא ומתן עם הקבלן. במקרה מעין זה שיקולי הכדאיות הכלכלית של הקבלן משחקת תפקיד עיקרי.

מכלל האמור עולה ברורות, כי לכל הצדדים (המדינה, העירייה, התושבים והיזם/הקבלן) יש אינטרס לבצע פרויקטים של פינוי בינוי .העירייה עצמה משפרת את חזות העיר, הדיירים מקבלים דירה ברמה גבוהה יותר, בשטח גדול יותר ובוודאי בשווי כלכלי גבוה יותר, וכך רמת החיים עולה.

במידה ואתה דייר המעוניין להכניס את הבניין שלך למסגרת של פינוי בינוי, הינך מוזמן לפנות למשרדי החברה.
לחץ כאן להורדת טופס התקשרות.


תהליך העבודה:

נלווה אתכם מראשיתו של ההליך, נבצע בדיקה של השטח עליו עומד הבניין הקיים, האם ניתן לפנות את תושביו, להרוס את בתי המגורים ולבנות במקומם בניני מגורים חדשים.

 • יצירת קשר ראשוני עם בעלי הדירות במתחם ובדיקת רצונם לשיתוף פעולה להיתכנות ביצוע פרויקט מסוג פינוי בינוי.
   
 • בחירת נציגות ע"י הדיירים וחתימה לחברת (איי סי אר) חידוש ערים בישראל בע"מ להסכמה עקרונית.
   
 • תיכנון והגשת תוכניות לועדות והכרזה על פינוי בינוי.
   
 • הגשת תוכניות לועדות העירוניות ואח"כ למחוזיות.
   
 • פנייה ליזמים ו/או קבלנים ו/או חברות בניה וכיו"ב על מנת לקבל הצעות תוך מטרה להשיג עבורכם את הטוב ביותר שניתן במסגרת עסקה של" פינוי בינוי". החברה תבדוק את ההסכם, על מלוא תנאיו, ותוודא כי זכויותיך הקנייניות שמורות היטב ותפעל על מנת שבעלי הדירות יקבלו את המיטב הניתן תמורת דירתם והסכמתם לפרויקט פינוי בינוי.
   
 • לאחר קבלת היתר הריסה ובנייה לביצוע הפרויקט, יתחיל תהליך של פינוי דיירים ואיכלוסם בדיור חלופי, הכל בהתאם לקצב הריסה ובנייה של הפרויקט.
   
 • תחילת הבנייה והשלמת ביצוע בניה של בניניים בהתאם לקצב התקדמות ולוח זמנים.
   
 • קבלת מפתח לדירה החדשה בתנאים המפורטים בהסכם שייחתם מול קבלן המבצע.