תמ"א 38 > תהליך העבודה


1.בעלי הדירות פונים לחברת איי. סי. אר – לחץ כאן להורדת טופס ושליחתו לחברה באמצעות פקס מס' 1-599-500-300 או במייל icr1@netvision.net.il.

2.נציג החברה יגיע לבניין הרלוונטי ויבצע בדיקת היתכנות לביצוע תמ"א 38, כלומר: האם אפשר לבצע בו שיפוץ במסגרת תמ"א 38 תוך דגש מירבי לאופציית הוספת מעלית בבניין, כמו כן הנציג מבצע בדיקה ראשונית מקיפה בתיק הבניין בעירייה לגבי הבניין הרלוונטי.
 
3.קביעת פגישה ראשונית עם נציג החברה בבניין הרלוונטי לצורך הצגת החברה, קבלת הסברים ובדיקת נכונות של בעלי הדירות לביצוע הפרויקט.
 
4.לאחר שהחברה תראה כי בעלי הדירות רציניים ומגובשים לגבי ביצוע הפרויקט וכי יש את הרוב הדרוש, יבוצע מפגש שני אשר בו יוצגו לדיירים סקיצות ראשוניות או הדמיה ממוחשבת של הבניין. במפגש זה תעשה החתמה על מסמך ראשוני עקרוני וזאת כדי שהחברה תוכל להמשיך בתהליכי התכנון באופן בלעדי. במפגש זה תבחר נציגות מטעם בעלי הדירות אשר יהיו בקשר עם החברה.
 
5.יעשה אבחון ובדיקות ראשוניות לצורך מסירת הצעה מפורטת לידי בעלי הנכסים לביצוע העסקה.
 
6.בעלי הדירות ישכרו עו"ד מטעמם, אשר ימומן ע"י החברה, בכדי לגבש הסכם סופי פרטני (להלן: "ההסכם"). (חשוב  שעוה"ד יהיה אמין ובעל ניסיון מוכח בעסקאות מעין אלו).
 
7.החברה תציג מפרט טכני מחייב, נספחים, סקיצות ראשוניות מפורטות ו/או הדמייה, הסבר ברור בנוגע לתשלומי המס בעסקת תמ"א 38 המוצעת לכם, וכן ייחתם  הסכם פרטני.
 
8.לאחר חתימת ההסכם בין החברה לבין בעלי הדירות, תכין החברה בעצמה ועל חשבונה, בהתאם ללוח הזמנים הקבוע בהסכם, תוכניות אדריכליות והנדסיות לצורך קבלת היתר בניה (להלן:"תוכניות הבנייה") והצגתן בפני בעלי הדירות.
 
9.החברה תעביר תכניות הבנייה לאישורה של הוועדה המקומית לתכנון ובניה ולרשויות המוסמכות לצורך קבלת היתר הבניה. מובהר כי לוחות הזמנים משתנים כמובן מבניין לבניין כמו גם מוועדה מקומית אחת לשנייה.
 
10.במקביל להיתר הבנייה יבוצע הליך תיחור (תחרות)  בין קבלנים. לאחר בחירת קבלן מבצע ע"י החברה בשיתוף עם נציגות בעלי הדירות, החברה תדאג להכנת הסכם מחייב עם הקבלן המבצע אשר יידרש לתת  ערבויות בנקאיות לבעלי הדירות להבטחת ביצוע הפרויקט.
 
11.בהמשך ובגמר ביצוע הפרויקט - יושלמו עבודות הבניה לרבות דירות הקבלן בהתאם להיתר הבניה והוראות ההסכם, הבניין יהיה נקי וראוי למגורים, יתקבל טופס אכלוס ו/או כל אישור אחר המעיד על סיום העבודות.