תמ"א 38 > תמ"א 38 - הסבר כללי

"תוכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה"
 
התוכנית הוכנה ביוזמת המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, ואושרה על ידי ממשלת ישראל, ב-14 באפריל 2005.
 
התוכנית חלה על בניינים שנבנו לפני 1/1/1980 ושנקבע על ידי מהנדס שבנינים אלה לא עומדים בדרישות התקן הישראלי לעמידות מבנים בפני רעידות אדמה ת"י 413. התוכנית מאפשרת קבלת היתרי בניה לחיזוק ושיפוץ מבנים קיימים וגם לתוספות בניה, תוך קבלת הקלות מס ופטורים משמעותיים.
 
לגבי מבנים שההיתר לבנייתם ניתן אחרי תאריך זה, אם נקבע על ידי מהנדס שלא נבנו על פי תקן 413, כפי שהיה בתוקף במועד הוצאת ההיתר לגביהם, חלות הוראות התמ"א ללא תוספת זכויות בנייה.
 
תמ"א 38 אינה חלה על מבנים המיועדים להריסה וכן על מבנים הפטורים מתקן 413, כולל מבנים בני קומה אחת או שתיים בשטח של עד 400 מ"ר ומבנים שאינם מאוישים רוב הזמן, כמו מחסנים.
 
חברת (איי סי אר) חידוש ערים בישראל בע"מ תדאג לחיזוק ושיפוץ הבניין כנגד רעידות אדמה והתאמתו לתקנים 413 ו- 2413 (תקנים לחיזוק המבנה). בנוסף תדאג להתקנת מעלית, חידוש חדר המדרגות ולובי הכניסה, עיצוב החצר וסביבת הבניין, שיפוץ מעטפת הבניין ועיצוב חדשני לחזית המבנה וכיו"ב, אפשרות לתוספת הרחבות כגון: ממ"ד, מרפסת שמש ומחסן, הכל בהתאם להוראות ההסכם שיחתם מול החברה ולניתן עפ"י אישורי הרשויות המוסמכות.
 
כך יהפוך הבניין שלכם לאיכותי, מודרני ואטרקטיבי ביותר לגרים בו. כמו כן, הבעלים יזכו לעלייה בערך הדירות מייד עם תחילת פעולות התכנון. בנוסף, המראה החיצוני החדש של הבניין יוסיף ערך לשכונה כולה, כל זאת ללא כל עלות מצד בעלי הדירות, אשר יהיו פטורים מכל תשלום בגין הפעולות הנ"ל, וזאת בתמורה להעברת מלוא זכויות הבניה הקיימות והעתידיות לבעלות החברה, אשר תשמשנה למימוש הבנייה הנוספת.